Uitnodiging gemeenteavond op 22 mei 2019

Namens de kerkenraad bent u van harte uitgenodigd voor onze halfjaarlijkse gemeenteavond. Deze vindt plaats op woensdag 22 mei in onze kerk “Open Hof” en start om 20:00 uur.

Aan het begin van de bijeenkomst staat het financiële verslag 2018 op de agenda. Deze stukken liggen klaar na de ochtenddiensten van 12 mei en 19 mei aanstaande, of zijn bij één van de leden van het moderamen af te halen. De stukken zullen ook op de website geplaatst worden in het besloten gedeelte.
Tevens kunt u eventuele vragen of opmerkingen schriftelijk of per email kenbaar maken, vóór woensdag 13 mei. Op tijd binnengekomen items zullen tijdens de gemeenteavond of persoonlijk met u besproken worden.
Voor de vergadering kunt u, indien u behoefte heeft aan uitleg, vanaf 19:30 uur vragen stellen over de financiële overzichten. In de consistorie is een vertegenwoordiging van de College van Kerkrentmeesters van de kerk aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

We hopen u allen te zien op deze gemeenteavond.

Namens de kerkenraad,
Conny Kruit-Schiebroek, scriba