Engelenproject 2018

Zondag 2 december is de eerste dag van Advent 2018. In de Open Hof en de Dorpskerk staat dit jaar het thema "Een goed gesprek" centraal. Een gesprek wordt een goed gesprek als de deelnemers echt aandacht voor elkaar hebben en vaak lukt dat het beste één-op-één. In de Bijbel lezen we dat in een persoonlijk gesprek (gebed) onze Herder en Heiland altijd oprecht aandacht heeft voor iedereen en mogen we zo Zijn liefde en genade ook ervaren. In het Engelenproject mogen we deze persoonlijke aandacht aan een ander geven en daarin ook die Ander zichtbaar maken.

De engelen zullen in de Adventsperiode actief zijn (vanaf 2 t/m 24 december) en mogen zelf beslissen om contact te leggen of anoniem te blijven. Het Engelencomité zal zorgvuldig de match maken tussen ontvanger en engel. Graag wensen wij u vanaf deze plek alvast een gezegend Advent toe, mét "een goed gesprek"!

Met een hartelijke groet van het Engelencomité,
Angelique – Willeke – Ineke – Marjon – Renny

 

Wat doet een Kerstengel?

Het is de bedoeling dat u/je als Kerstengel gedurende de Adventstijd iemand bemoedigt of verrast met bijvoorbeeld een kaartje, (zelfgebakken) lekkers, een mooie tekst of een bloemengroet. Als afzender zet u op het kaartje: "je Kerstengel". Hierbij gaat het om een gebaar 1x per week gedurende de Adventsperiode. Het gaat niet om grote sommen geld; inmiddels zijn er veel engelenartikelen te zien en te koop. U kunt er ook voor kiezen om een bezoekje te brengen. De ervaring leert dat zowel de engelen als de ontvangers een bezoek(je) als een waardevol onderdeel van het engelenproject ervaren. Men blijft elkaar kennen en herkennen. Een engel kan er voor kiezen in de anonimiteit te werken en zich eventueel achteraf, op verzoek, bekend te maken.

 

Voor wie word ik Kerstengel?

Wij willen namen verzamelen van mensen uit onze gemeente die wel eens een Kerstengel zouden willen hebben. Iedereen komt voor een Kerstengel in aanmerking: ouderen en jongeren, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types, gewoon iedereen die wel eens wat aandacht van een engel mag ontvangen. De ontvanger, die een persoonlijke engel krijgt toegewezen, zal een attentie met daarbij een brief ontvangen gedurende de eerste adventsweek. Met zijn allen een stuk wederzijds pastoraat beleven. Het kan zo mooi zijn.