Uitnodiging gemeenteavond op 14 november 2018

De kerkenraad nodigt ieder gemeentelid van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 14 november 2018 om 20:00 uur (vanaf 19:30 uur is er koffie en thee).

Hieronder vindt u de agenda van de avond.

Agenda voor de gemeenteavond op 14 november 2018

Plaats: Open Hof, zalen 1 t/m 3
Tijd: 20:00 uur

  1. Opening
  2. Mededelingen vanuit de kerkenraad
  3. Ontruimingsplan en vluchtroutes
  4. Verbeteringen beeld en geluid in de kerk
  5. Vloerrenovatie in hal en kerk
  6. Bezinningsmoment
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

We hopen u allen te zien op deze gemeenteavond.

Namens de kerkenraad,
Marjanne van Paassen
Scriba