Jaarplanning 2018-2019

Een goed gesprek. Dat is ons jaarthema in het komende seizoen. In dit overzicht lichten we een aantal activiteiten van het komende seizoen eruit. Het is een uitnodiging voor u/jou om mee te doen of iemand uit te nodigen. Dit overzicht bevat slechts een deel van wat er te doen is in onze gemeente, dus kijk op de website, Zondagsbrief en Mededelingenblad voor meer activiteiten en actuele informatie. De locatie van de activiteiten is, tenzij anders aangegeven, ons eigen kerkgebouw Open Hof, Dorpsstraat 50.

Kerkdiensten en vieringen

Jong & Oud diensten

Kerkdiensten die net wat anders dan anders zijn. Dit jaar proberen we een band van buiten te vinden die wil spelen in een van de diensten.

Datum: 11 nov. 2018 27 jan. 2019 30 juni 2019 Tijd: 09:30 uur.

Kerk op Schoot

Een heel eenvoudige viering voor en met kinderen van 2 t/m 5 jaar. Op kleurige kussens zingen we, met de gitaar, eenvoudige liedjes en lezen en spelen samen een Bijbelverhaal. Samen zingen en plezier! Jullie zijn welkom met jullie papa, mama, opa, oma, broertjes en zusjes. Na een half uurtje mag je lekker knutselen of tekenen en is er voor de volwassenen koffie en thee.

Datum: zondag 4 nov. 2018, 17 maart 2019 . Tijd: welkom vanaf 15.30, start om 15:45 uur.

Schoolkerkviering

In ons dorp zijn twee protestants-christelijke basisscholen, De Poort en De Wiekslag. Op woensdag 3 oktober 2018 waren er vieringen in onze kerk, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw.

Kinderen en jeugd

Vakantiebijbelclub

Voor alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar twee dagen leren en knutselen rond een bijbels thema.

Datum: maandag 22 en dinsdag 23 oktober 2018 De kinderen krijgen via de scholen een uitnodiging.

CJC – club voor 6-12 jarigen

Voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 organiseren de wijkgemeente Dorpskerk en onze kerk samen het clubwerk. Uitnodigingen worden verspreid via de christelijke basisscholen, maar info is natuurlijk ook in het Mededelingenblad en op de website te vinden. Jaarlijks hoogtepunt is het clubkamp, in maart of april. Iedereen die op club zit mag mee!

Basiscatechese

De basiscatechese vindt in 2018 plaats op de zondagen 21 oktober, 18 november en 16 december. Meer informatie: Marjo Oosterlaan

Kindernevendienst groep 7 en 8

Er is in 2018 kindernevendienst voor de kinderen uit groep 7 en 8 op de volgende zondagen: 4 november, 2 december, 25 december en 30 december. Meer informatie: Marjo Oosterlaan

Catechese

Samen praten over wat jou bezig houdt. Je leven delen en geloof delen. Doelgroep: 16+. Eerste datum: zondag 11 november na de Jong & Oud dienst. Leiding: Tjakko Kruit en Marijke Straathof

Een goed gesprek tijdens het knutselen

Op een vrijdagmiddag zijn de kinderen in de leeftijd van de basisschool welkom in de pastorie, Dorpsstraat 56. Eerst gaan we wat drinken en daarna knutselen we met elkaar. Daar komen vast weer goede gesprekken van. Graag even aanmelden. Als je kind op het laatste moment besluit om te komen, ook welkom. Om 16.45 kunnen ze weer opgehaald worden.

Datum: vrijdag 25 januari 15.30-16.45 uur.

Ontmoeting, bezinning en toerusting

Groothuisbezoek

In een huiskamer ontmoeten we elkaar als gemeente, van jong tot ouder. We delen het leven, ons geloof en ons samen-kerkzijn. Dit jaar is er een avond speciaal voor 20-ers, 30-ers en 40ers. Natuurlijk zijn mensen in deze leeftijdscategorie ook van harte welkom op een van de andere momenten, waarop een groothuisbezoek is gepland! Nieuw is ook dat een van de ontmoetingen op een middag plaats zal vinden.

 • Dinsdag 5 maart 20.00-22.00 uur voor 20-ers, 30-ers en 40-ers.
 • Woensdag 6 maart 14.30-16.00 uur Donderdag 7 maart 20.00-22.00 uur
 • Maandag 11 maart 20.00-22.00 uur Woensdag 13 maart 20.00-22.00 uur

Uitnodigingen en informatie waar de ontmoetingen plaatsvinden en hoe je je kunt opgeven, komen later.

Belijdeniscatechese

Ergens in je leven ben je gaan geloven. Dat hoeft niet te betekenen dat je alles weet en geen enkele twijfel hebt, maar ergens heb je iets van God ervaren, is het geloof iets wat je (misschien met vallen en opstaan) draagt. Misschien geef je er andere woorden aan dan dit, maar een ding weet je: het christelijk geloof is belangrijk voor me geworden. Het kan zijn dat je bent gedoopt toen je een kind was. Toentertijd hebben anderen voor jou hun geloof uitgesproken, maar nu wil je zelf die doop beamen: ja, ik geloof, ik ben een kind van God – ja, ik geloof, ik ben een volgeling van Jezus Christus – ja, ik geloof, vul mij met Uw Geest. Misschien ben je niet gedoopt, maar wil je dat wel graag. Tijdens de belijdeniscatechese spreken we over deze dingen. Of je nu al weet dat je belijdenis wilt gaan doen of nog helemaal niet, je bent welkom. In januari wil ik inventariseren of er mensen zijn die mee willen doen. Mocht je mee willen doen, maar op deze avond niet kunnen, laat me dan wel weten dat je interesse hebt, dan kunnen we kijken welk moment het beste schikt om bij elkaar te komen. Aanmelden bij ds. Gerdina Loeve.

Datum: dinsdag 15 januari 2019, 20.00 uur.

Gesprekskringen

Er zijn diverse gesprekskringen van 40plussers, waaronder een groeigroep voor senioren. Meer informatie staat op de website, in het ‘blauwe boekje’ (te vinden op het besloten deel van de website).

Single maaltijd

Op woensdag 24 oktober is er een maaltijd voor singles / voor wie zonder partner door het leven gaat. Iedereen neemt iets te eten mee om met elkaar te delen. We verzamelen om 18.45 uur. Het adres waar je welkom bent, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en laten we nog weten. Aanmelden bij Connelies Neeteson of ds. Gerdina Loeve.

High tea voor senioren

Een traditie voor alle gemeenteleden vanaf 76 jaar. Een gezellig ontmoetingsmoment waarop we leven en geloof met elkaar delen.

Datum: 27 januari 2019. Tijd: 14:30 uur.

Bijbelkring De Tuinen

De vierde woensdagmiddag in de maand verzorgen de voorganger van de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en onze gemeente om en om een Bijbelkring voor senioren. De middagen zijn van 14:30-16:00 uur in de zaal van De Leeuwerik. De onderwerpen worden per keer vastgesteld.

Datums in 2018:

 • 19 september – Dorpskerk
 • 24 oktober – Open Hof
 • 28 november – Dorpskerk

Datums in 2019:

 • 23 januari –Dorpskerk
 • 27 februari – Open Hof
 • 27 maart – Open Hof
 • 22 mei – Dorpskerk

Laagdrempelige jaarthema activiteiten – Een goed gesprek

Zondag 16 september 2018 was het Startzondag. Na de dienst kon men kiezen uit verschillende workshops. Deze zullen het komend schooljaar nog een keer herhaald worden:

 • Zingen – onder leiding van Nely van Dijk leren we een lied aan dat later in een kerkdienst ten gehore zal worden gebracht. Zondag 23 december 2018 na de dienst repeteren. Dinsdag 25 december 9.30 tijdens de dienst op 1e kerstdag dit lied gezongen worden in de dienst.
 • Spelletjes – we gaan in gesprek door middel van spelletjes die helpen om met elkaar het (geloofs)gesprek aan te gaan. Zondag 24 februari na de dienst met ds. Gerdina Loeve.
 • Wandelen – tijdens deze zogeheten ‘Emmaüswandeling’ gaan we, onder leiding van Gerda Stougie, al wandelend, aan de hand van een aantal vragen twee-aan-twee in gesprek. Op de heenweg stelt de één vragen aan de ander, stelt eventueel aanvullende verduidelijkende vragen, maar gaat niet in discussie en geeft niet zijn eigen mening. Op de terugweg worden de rollen omgedraaid. De datum wordt nog bekend gemaakt.

Met hart en ziel Bijbellezen

Op een laagdrempelige manier gaan we gedeelten uit de Bijbel lezen. Wanneer het mogelijk is, gebruiken we de kerkzaal. Wat lees je, wat raakt je. We zullen werken met stiltes en verschillende werkvormen, met elkaar delen we wat de tekst ons doet. Deze avonden zullen zo mogelijk gehouden worden in de kerkzaal. Mensen buiten onze gemeente die mee willen doen: welkom om aan te sluiten. Aanmelden kan bij ds. Gerdina Loeve.

Data: 7 en 28 november 2018, 3 april 2019. Tijd: 19.30-21.00 uur.

Gemeente/ontmoetingsavond

Twee keer per jaar organiseert de kerkenraad een ontmoetingsavond. Er komen officiële zaken aan de orde en het is de mogelijkheid om elkaar te informeren over het werk van de taakgroepen en de kerkenraad.

Datum: 14 nov. 2018 en 29 mei 2019. Tijd: 20.00 uur, vanaf 19.30 koffie en thee.

Ruimte voor gebed

Twee dagen is er rust in de kerk. Een speciaal ingerichte ruimte biedt dan alle mogelijkheid voor gebed: op een creatieve, bezinnende, verrassende en ingetogen manier. Een bijzondere ervaring. Meer informatie en hoe u zich kunt opgeven volgt op een later moment.

Datum: 12 en 13 april 2019.

Toerustingsavonden pastoraat

Voor iedereen die bij het pastoraat betrokken is als ambtsdrager, contactpersoon, gemeentelid. En deze toerustingsavonden zijn met nadruk ook voor geïnteresseerden. Deze avonden zijn nog niet ingevuld. Tijd: 20:00 uur.

Zomerborrel

De zomervakantie is een periode dat vergaderingen stil liggen en we elkaar wat minder vaak zien. Daarom organiseerden we in de zomer 2018 twee momenten om elkaar op informele wijze te ontmoeten. Iedereen is welkom. Wanneer iedereen iets te eten en drinken meeneemt om te delen, is er vast weer overvloed. Ook wanneer je alleen jezelf meeneemt: welkom! Wie weet ken je iemand van buiten de kerk om uit te nodigen.

Data volgen, Tijd: 20.15-22.00 uur.

ZWO en diaconaat

Wereldontbijt

In de Veertigdagentijd biedt de ZWO met de diaconie een ontbijt aan voor de kerkdienst. Een mooie kans om met elkaar de tafel, geloof en leven te delen.

Datum: 31 maart 2019. Tijd: 09:00 uur. De kerkdienst begint deze morgen om 10:00 uur.

Oranjebazar

Een traditie van vele jaren: ruim 120 mensen zijn actief om op de avond voor en Koningsdag zelf allerlei spullen te verkopen, het Rad van Avontuur te draaien, het terras te bemensen en veel meer. Helpende handen zijn altijd welkom, ook in de lotenverkoop in de weken ervoor. En natuurlijk zijn er ook mensen nodig om al het moois dat we verzamelen te kopen!

Datum: vrijdag 26 april (avond) en zaterdag 27 april (overdag)
De kerkdienst op zondag 28 april 2019 is een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk om 10.45 uur.

 


Bovenstaande aankondigingen zijn verschenen in oktober 2018. In de agenda van de website worden de actuele gegevens van de activiteiten van deze jaarplanning bijgehouden.