Onze kerk en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet volledig van kracht geworden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook onze kerk moet daaraan voldoen. Op 23 mei 2018 is voorlichting gegeven op de gemeenteavond en in het Mededelingenblad van juni staat een toelichting.

Enkele vereisten zijn dat elke organisatie een Privacyverklaring opstelt en een Register van verwerkingen waarin aangegeven staat waar en hoe met gegevens over personen wordt omgegaan. Beide documenten zijn gemaakt; ze zijn nog in concept-vorm want het is soms lastige materie waarbij lang niet alles precies is voorgeschreven.

We kunnen en zullen zelf aanvullend nog het een ander moeten bedenken. Dat betekent ook dat we de komende tijd gaan bepalen wat er nog (anders) kan of moet. Zo kunnen we de privacyverklaring op nieuwe inzichten en nieuwe omstandigheden verder aanpassen.

De beide documenten staan inmiddels op de website in het besloten gedeelte. Beiden zijn dus nog concepten die de komende tijd verder aangevuld zullen worden. Ook vindt u daar de presentatie die op de gemeentevergadering is gegeven. Eigenaar van beide documenten en eindverantwoordelijk voor de privacy binnen de kerk is de Kerkenraad.

Heeft u suggesties of andere opmerkingen? Graag dan contact opnemen met ondergetekende.

Rian van Delft