Uitnodiging gemeenteavond op 23 mei 2018

GEMEENTEAVOND WOENSDAG 23 MEI 2018

De kerkenraad nodigt ieder gemeentelid van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 23 mei 2018.

Aan het begin van de bijeenkomst staat het financiële verslag 2017 op de agenda. Deze stukken liggen klaar na de ochtenddiensten van 13 mei en 20 mei aanstaande, of zijn bij een van de leden van het moderamen af te halen. De stukken zullen ook op de website geplaatst worden in het besloten gedeelte.

Voor de vergadering kunt u, indien u behoefte heeft aan uitleg, vanaf 19.30 uur vragen stellen over de financiële overzichten. In de consistorie is een vertegenwoordiging van de College van Kerkrentmeesters van de kerk aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Hieronder vindt u de agenda van de avond.

 

Agenda voor de gemeenteavond op 23 mei 2018

Plaats: Open Hof (Gereformeerde kerk Bleiswijk)
Tijd: 20:00 uur (vanaf 19:30 uur vragen over financiële stukken)

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de kerkenraad
 2. Financieel jaarverslag 2017
  Het jaarverslag 2017 zal worden toegelicht.
 3. Verslag kascontrole
  Het verslag kascontrole zal worden toegelicht.
 4. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Wat verandert er door deze wet. Korte toelichting door Rian van Delft.
 5. Bezinningsmoment
 6. Rondvraag
  Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
 7. Sluiting

We hopen u allen te zien op deze vergadering.

 

Namens de kerkenraad,

Marjanne van Paassen
Scriba