Pinksterzangdienst op 13 mei

Op zondagavond 13 mei a.s. zal in de Open Hof, Dorpsstraat 50 de jaarlijkse Pinksterzangdienst worden gehouden; aanvang 19.00 uur.

De zangavond ligt middenin de tiendaagse periode tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Christenen over de gehele wereld vieren met Pinksteren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het feest dat ook gezien kan worden als de geboorte van de Kerk. De vele kerken die zich sindsdien over de wereld hebben gemanifesteerd proberen met Pinksteren toch die eenheid te benadrukken. Dat dit met liederen gemakkelijker gaat dan met woorden blijkt uit de liturgie die door de voorbereidingsgroep van het IKO is samengesteld.

Er wordt actief deelgenomen door leden van de R.K.-Parochie, de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, de Gereformeerde Kerk Open Hof en de Evangelische Gemeente. Jan de Groot verzorgt een korte meditatie. Het Zoetermeers Interkerkelijk Gospelkoor CHARA o.l.v. Ies Roos verleent muzikale medewerking aan deze zangdienst.

Het IKO Bleiswijk nodigt een ieder uit voor het meevieren van deze dienst.

In de morgendiensten op Eerste Pinksterdag van de deelnemende kerken zal een bloemengroet worden gebracht namens de drie andere kerken. Het IKO wil op die manier aangeven dat de vier kerken verschillend hun geloof kunnen beleven en vormgeven, maar dat zij ook eenheid kunnen ervaren, omdat zij immers dezelfde Heer en Heiland belijden. Na afloop van de zangdienst op 13 mei a.s. is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.