Afscheid van Gerhard Borsboom als beheerder

Op 7 januari j.l. hebben we afscheid genomen van Gerhard Borsboom als beheerder. Gerhard heeft 18 jaar de zorg gehad voor alles op, in en aan het kerkgebouw. Gerhard heeft zelf om de beƫindiging van deze werkzaamheden verzocht per 1 januari 2018.

De dank aan Gerhard werd tastbaar gemaakt met een bronzen insigne van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN. Deze onderscheiding ging vergezeld van een forse oorkonde. Tevens ontving Gerhard een cadeaubon en een grote bos bloemen. De gemeente onderstreepte de dank meermalen met luid applaus. Vervolgens gaf Annie een mooi overzicht van de activiteiten van Gerhard.

Na deze ceremonie kon ieder, onder het genot van een kop koffie, Gerhard persoonlijk bedanken voor zijn werkzaamheden.

Inmiddels is een nieuwe verdeling opgesteld wie in het vervolg welke beheertaken op zich neemt. Zie hiervoor het mededelingenblad van januari. Gerhard is al intensief bezig geweest om kennis en vaardigheden over te dragen.

College van Kerkrentmeesters