Activiteiten rondom kerst

In deze decembermaand zijn we druk met van alles, we kijken uit naar allerlei feesten, gezelligheid en eten. We tellen af!

In de kerk doen we dit natuurlijk net zo goed. We verwachten en zien uit naar Kerst. We noemen het advent. Het zijn de vier weken voor de kerstdagen. Hoewel deze dagen zo donker zijn, maken we het steeds lichter door kaarsen aan te steken. We steken ’s zondags steeds een kaars aan om af te tellen naar kerst.

In de loop naar de kerst zijn er natuurlijk een heleboel activiteiten waarvan ik jullie op de hoogte wil brengen. Alles vindt dit jaar plaats op twee locaties: De Dorpskerk in de Kerkstraat en de Open Hof op de Dorpsstraat.

  • Op 11 december is er een dienst waarin veel gezongen wordt. Deze zangdienst is om 19:00 uur in de Open Hof.
  • De Kerstmarkt in de Dorpskerk is op woensdag 14 december van 16:00 uur tot 20:30 uur.
  • Op 18 december om 14:30 uur vieren we met de kinderen het kinderkerstfeest in de Dorpskerk.
  • Kerstnacht in de Dorpskerk. Op Kerstavond zijn er twee diensten in de Dorpskerk. De muzikale invulling van beide diensten is verschillend. In de vroege dienst om 19:00 uur zingt een koor en in de latere dienst om 21:30 uur speelt de ad-hocband.
  • Op Kerstmorgen vieren we Kerst met bekende liederen en een goed verhaal, we beginnen om half 10 en hebben koffie en thee na de dienst.

We willen jullie van harte welkom heten.

Ellen Verheul
pastoraal werker in de Open Hof