Interkerkelijk gesprek op 15 november: herdenking van overledenen

Op dinsdag 15 november a.s. is er in Bleiswijk weer een interkerkelijk gesprek. Deze keer gaat het over de wijze waarop de verschillende geloofsgemeenschappen invulling geven aan het herdenken van overleden personen. Wat is Allerheiligen en Allerzielen (1 en 2 november 2016), wat gebeurt er op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (20 november 2016) of op Oudjaarsavond. Niet alleen wat, maar ook waarom zijn er verschillen en overeenkomsten tussen tradities van de verschillende geloofsgemeenschappen. Ook deze keer weer stof genoeg voor een goed gesprek.

De avond begint met korte inleidingen door de voorgangers en/of pastores van de Evangelische gemeente, de Gereformeerde Kerk, de Hervormde wijkgemeenten en de Katholieke parochiekern. Na een pauze wordt er in kleine groepen met elkaar gesproken.

Iedereen is van harte welkom aan deze avond deel te nemen. Om 19:45 uur staat de koffie klaar en om 20:00 uur beginnen de inleidingen. De bijeenkomst is in het gebouw van de Gereformeerde Kerk, de Open Hof, Dorpsstraat 50 in Bleiswijk.