Orde van dienst Uitvaartdienst Jacoba Alblas-Koole

Orde van de dienst van Woord en Gebed
in de ‘Open hof’ in Bleiswijk
13 oktober 13:30 uur

Voorganger: Ellen Verheul
Organist: Sietse Wassenaar

Muziek bij binnenkomst: ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’

Stilte

Votum en groet

Lied 23 b: 1, 3, 5, De Heer is mijn herder

Gebed

Gedicht: Al weet ik dat je veilig bent
Al weet ik dat je veilig bent
geborgen bij de Heer
de lege plaats blijft onvervuld
ik zie je hier nooit meer.

Al weet ik dat je veilig bent
verlost van alle pijn
ik kan mijn vragen niet meer kwijt
kan nooit meer bij je zijn.

Al weet ik dat je veilig bent
ik zoek en vind je niet
ik vraag het aan de lege lucht
of je me hoort en ziet.

Al weet ik dat je veilig bent
mijn hart wil er niet aan
dat jij die ik niet missen kan
voorgoed bent heengegaan.

Al weet ik dat je veilig bent
ik zie je hier nooit meer
maar als het donkert zeg ik zacht:
tot ziens, bij God de Heer!

Lied: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God

Lezing: Psalm 139: 1-6 door Michel

Psalm 139: 1 en 2

Meditatie

Stilte

Lied: Wat de toekomst brengen moge

Dank- en voorbeden, stil gebed

Dankwoord van de familie door Arie Alblas jr.

Woorden van uitgeleide

Lied 416, Ga met God en hij zal met je zijn

Heenzending en zegen

Orgelspel ‘Veilig in Jezus’ armen’