Planning activiteiten 2016-2017

In dit overzicht lichten we een aantal activiteiten van het komende seizoen eruit. Het is een uitnodiging voor u/jou om mee te doen of iemand uit te nodigen. Delen doen we immers samen! Dit overzicht bevat slechts een deel van wat er te doen is in onze gemeente, dus kijk op de website, Zondagsbrief en Mededelingenblad voor meer activiteiten en actuele informatie.

De locatie van de activiteiten is, tenzij anders aangegeven, ons eigen kerkgebouw de ‘Open Hof’, Dorpsstraat 50.

Jong&Oud diensten

Kerkdiensten die anders dan anders zijn, met de creativiteit van jongeren en ouderen erin verwerkt. Diverse liederen, een band, een sketch of een filmfragment: er komt van alles voorbij. Komend jaar zelfs een kerkelijk cabaret (januari)!

Datum: 30 oktober, 22 januari, 18 juni
Tijd: 09.30 uur

Kerk op Schoot

Een heel eenvoudige viering voor en met kinderen van 2-5 jaar. Op kleurige kussens zingen we, met de gitaar, eenvoudige liedjes en lezen en spelen samen een Bijbelverhaal. Na een half uurtje mag je lekker knutselen of tekenen en is er voor de (groot)ouders koffie.

Datum: zondag 2 oktober 2016 en 19 februari 2017
Tijd: 15.45-16.15

Schoolkerkdienst

In ons dorp zijn twee protestants-christelijke basisscholen, De Poort en De Wiekslag. Twee maal per jaar bereiden we samen een dienst voor. De kinderen leren op school liedjes, horen het Bijbelverhaal alvast en gaan er creatief mee aan de slag. In de kerkdienst komt dit dan terug. Dit jaar is er steeds 1 school in 1 kerk te gast.

Datum: 9 oktober, gast: De Wiekslag
Tijd: 09.30

Vakantiebijbelclub

Voor alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar twee dagen leren en knutselen rond een bijbels thema.

Datum: maandag 17 – dinsdag 18 oktober
Tijd: nog niet bekend, de kinderen krijgen via de scholen een uitnodiging.

CJC – club voor 6-12 jarigen

Voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 organiseren de wijkgemeente Dorpskerk en onze kerk samen het clubwerk. Uitnodigingen worden verspreid via de christelijke basisscholen, maar info is natuurlijk ook in het Mededelingenblad en op de website te vinden. Jaarlijks hoogtepunt is het clubkamp, in maart of april. Iedereen die op club zit mag mee!

Geloofsopvoeding

Opvoeden is je leven delen met kinderen. En je geloof. In een uurtje op zondagmorgen wisselen ouders en opvoeders met elkaar ervaringen uit, bespreken onderwerpen en leren van elkaar.

Datum: 20 november 2016, 9 april 2017
Tijd: 11.00-12.00

Catechese

Samen praten over wat jou bezig houdt. Je leven delen dus. En: geloof delen. Je leert er wat doordat oudere jongeren en volwassenen hun geloof hier met jou delen. Je kunt er je vragen stellen, op zoek gaan, en wat van meenemen. Doelgroep: 12-15 jarigen

Datum: Wordt nog vastgesteld

Kring 25-40 jarigen en Kring 35+

Een gesprekskring in een huiskamer, een aantal keren tijdens het seizoen op zondagavond. Praten met leeftijdsgenoten over een onderwerp dat jullie zelf aandragen en voorbereiden.

Contactpersoon 25-40 jarigen: Marjolein van der Meer
Contactpersoon 35+: Tonke en Sjoerd de Jong

Gesprekskringen

Er zijn diverse gesprekskringen van 40plussers, waaronder een groeigroep voor senioren. Meer informatie staat op de website, in het ‘blauwe boekje’ (te vinden op het besloten deel).

Groothuisbezoek

In een huiskamer ontmoeten we elkaar als gemeente, van jong tot ouder. We delen het leven, ons geloof en ons samen-kerkzijn. De gesprekken zijn in de week van 13-18 maart. U wordt op een later tijdstip uitgenodigd , houdt het Mededelingenblad en zondagsbrief in de gaten!

High tea voor senioren

Een traditie voor alle gemeenteleden vanaf 76 jaar. Een gezellig ontmoetingsmoment waarop we leven en geloof met elkaar delen.

Datum: 22 januari
Tijd: 14.30

Bijbelkring De Tuinen

De vierde woensdagmiddag in de maand verzorgen de voorganger van de hervormde wijkgemeente Dorpskerk en onze gemeente om en om een Bijbelkring voor senioren. De middagen zijn van 14.30-16.00 uur in de zaal van De Leeuwerik. De onderwerpen worden per keer vastgesteld.

  • 28 september - Mw. Verheul
  • 26 oktober - Ds. Van Rooijen
  • 23 november - Mw. Verheul
  • 25 januari - Ds. Van Rooijen
  • 22 februari - Mw. Verheul
  • 22 maart - Ds. Van Rooijen
  • 26 april - Mw. Verheul

Ruimte voor gebed

Twee dagen is er rust in de kerk. Een speciaal ingerichte ruimte biedt dan alle mogelijkheid voor gebed: op een creatieve, bezinnende, verrassende en ingetogen manier. Een bijzondere ervaring. Meer informatie en hoe u zich kunt opgeven volgt op een later moment.

Datum: 25 en 26 november 2016, 24 en 25 maart 2017

Toerustingsavonden pastoraat

Voor iedereen die bij het pastoraat betrokken is als ambtsdrager, contactpersoon, gemeentelid. En geïnteresseerden. In oktober gaat het over eenoudergezinnen. Hoe delen zij het leven, en hoe kunnen wij met elkaar het leven en geloof delen als gemeente en juist deze gezinnen? In februari komt de auteur van het boekje ‘Dementie-vriendelijke kerk’ spreken over hoe we goed pastoraat kunnen geven aan dementerenden. Hoe kunnen we zorgen dat zij in ons gemeenteleven blijven delen en wij in hun leven?

Datum: dinsdag 11 oktober: Ellen Verheul over Eenoudergezinnen; donderdag 9 februari: Annemarie Roding-Schilt over Pastoraat aan dementerenden.
Tijd: 20.00 uur

Gespreksavonden gezamenlijke kerken Bleiswijk

Al een paar jaar hebben we mooie gespreksavonden met mensen uit diverse kerkgemeenschappen in Bleiswijk. We delen dan ons geloof, en ons leven met elkaar. De onderwerpen moeten nog vastgesteld worden.

Datum: 15 november, 14 februari
Tijd: 19.30 koffie, 20.00 start programma

Kloosterweekend

Heeft u/heb jij altijd al eens een weekend in een klooster door willen brengen? En houd(t) u/jij van wandelen? Dan is dit uw kans. Sinds 2015 is Gerda Stougie gids in het klooster van de Karmelietessen van het Goddelijke Hart van Jezus in Sittard. Zij nodigt u uit een weekend mee te gaan. Kosten zijn ongeveer 150-175 euro p.p., exclusief vervoer. Maximum aantal deelnemers: 15.

Datum: vrijdagmorgen 10 maart – zondagmiddag 12 maart 2017
Informatie: Gerda Stougie

Wereldontbijt

In de Veertigdagentijd biedt de ZWO met de diaconie een ontbijt aan voor de kerkdienst. Een mooie kans om met elkaar de tafel, geloof en leven te delen.

Datum: 12 maart
Tijd: 09.00 uur.
De kerkdienst begint deze morgen om 10.00 uur!!

Gemeente/ontmoetingsavond

Twee keer per jaar organiseert de kerkenraad een ontmoetingsavond. Er komen officiële zaken aan de orde en het is de mogelijkheid om elkaar te informeren over het werk van de taakgroepen en de kerkenraad.

Datum: 28 september (extra vanwege het beroepingswerk), 9 november 2016, 31 mei 2017
Tijd: 20.00 uur
Het kan zijn dat vanwege de beroepingsprocedure de avonden op een ander moment plaatsvinden dan nu gepland. Houdt u dus het Mededelingenblad en zondagsbrief goed in de gaten.

Oranjebazar

Een traditie van vele jaren: ruim 120 mensen zijn actief om op de avond voor en Koningsdag zelf allerlei spullen te verkopen, het Rad van Avontuur te draaien, het terras te bemensen en veel meer. Helpende handen zijn altijd welkom, ook in de lotenverkoop de weken ervoor. En natuurlijk zijn er ook mensen nodig om al het moois dat we verzamelen te kopen!

Datum: 26 april (avond) 27 april (overdag)