Agenda extra gemeenteavond 28 september

De kerkenraad nodigt ieder gemeentelid van harte uit voor de extra gemeenteavond op woensdag 28 september 2016. Tijdens deze gemeenteavond zal gesproken worden over de stand van zaken van de te starten beroepingsprocedure. Tevens willen we u informeren over de aanvraag van de benodigde solvabiliteitsverklaring en wat dit gaat betekenen voor onze gemeente en de mogelijkheden voor een te beroepen predikant. Ook de pastorie komt aan bod.

Hieronder vindt u de agenda van de avond.

Agenda voor de gemeenteavond op 28 september 2016
Plaats: Gereformeerde kerk Bleiswijk
Tijd: 20.00 uur vanaf 19:45 uur staat de koffie / thee voor u klaar.

 1. Opening door de voorzitter van de kerkenraad
 2. Consulent en pastoraal werker
  1. Voorstellen Ds. A. van der Wel
  2. Taakverdeling Ds. A. van der Wel en mevrouw E. Verheul
 3. Werktijdpercentage te beroepen predikant
 4. Pastorie
 5. Start beroepingscommissie
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn op deze belangrijke gemeenteavond.

Namens de kerkenraad,
Marjanne van Paassen - Kamer, scriba