Paasmap 2013 - Waardevol

De Paasmap van 2013 is verschenen!

De Paasmap wordt elk jaar verspreid onder alle gemeenteleden van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk en de Gereformeerde Kerk. De Paasmap is ook op de websites van beide kerken te vinden.

De lijdenstijd of 40-dagentijd (dit jaar van 13 februari t/m 31 maart) is de periode van voorbereiding op het Paasfeest. In deze weken wordt stilgestaan bij wat Christen zijn betekent in het dagelijks leven.

Dit jaar verbinden wij ons met voorouders die, net als wij, hun vragen en twijfels hadden, maar des­ondanks zijn blijven geloven. Wij zijn op zoek gegaan naar mensen die een waardevolle gebeurtenis mochten ervaren in hun leven: een stem, een boodschap, een teken… God kan soms op een onverwachte manier in het leven van mensen ingrijpen. Hij wil niet dat wij stil blijven staan, maar zet ons in bewe­ging. Er moet een keuze gemaakt worden.

Jezus zelf heeft de meest waardevolle keuze voor ons gemaakt: Hij gaf zijn eigen leven. Dit wordt gesymboliseerd in de schelp die op iedere pagina staat. Wat waardevol is ligt in het begin nog ver­borgen, omdat de schelp helemaal gesloten is. Maar gaandeweg naar Pasen wordt zijn heerlijkheid steeds meer geopenbaard. Zo mogen we in deze 40-dagentijd weer ervaren dat God met ons bezig blijft. Toen en nu. De weg eindigt niet bij zijn dood maar gaat daar overheen. Maria van Magdala krijgt de opdracht: Vertel het maar door...

Via onderstaande link is de Paasmap 2013 in te zien. (Groot bestand.)

Bijlagen:
Download dit bestand (Paasmap 2013.pdf)Paasmap 2013[Paasmap voor de veertigdagentijd]12681 Kb