Paasmap 2012

De Paasmap van 2012 is verschenen. De Paasmap wordt elk jaar verspreid onder alle gemeenteleden van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk en de Gereformeerde Kerk. Dit jaar is de Paasmap ook op de websites van beide kerken te vinden.

De lijdenstijd of 40-dagentijd (dit jaar van 22 februari t/m 8 april) is de periode van voorbereiding op het Paasfeest. In deze weken wordt stilgestaan bij wat Christen zijn betekent in het dagelijks leven.

In de Paasmap wordt het jaarthema 'Liefde' op diverse manieren naar voren gebracht met als leidraad het Johannes-evangelie. Door middel van teksten uit de bijbel, gedichten en liederen, pagina’s voor de jongeren en kinderen, bijdragen van gemeenteleden, dominee Van Rooijen (Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk) en dominee Schumacher-Nap (tijdelijk pastoraal medewerker in de Gereformeerde Kerk).

Elke week heeft een andere invalshoek:

  • Donker en licht
  • Liefde en de naaste
  • Liefde is niet gemakkelijk
  • Liefde is zorgen
  • Liefde is leren
  • De minste willen zijn

Via onderstaande link is de Paasmap 2012 in te zien.

Bijlagen:
Download dit bestand (PAASMAP 2012.pdf)Paasmap 2012[Paasmap voor de veertigdagentijd]2704 Kb