Terugblik op de bevestiging van 7 nieuwe ambtsdragers

Zondag 5 september was een dag waarop afscheid werd genomen van enkele ambtsdragers en waarop maar liefst zeven nieuwe ambtsdragers werden bevestigd.

De ambtsdragers waar afscheid van werd genomen zijn Greetje Bart, Margreet Waagmeester, Gerda Hollemans en Henk den Besten. Greetje, Margreet en Henk werden tijdens de dienst bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Gerda was niet aanwezig, maar ook zij is hartelijk bedankt voor haar bijdrage.

Een bijzonder moment tijdens de dienst was het dankwoord dat werd uitgesproken voor Theo de Zeeuw. Hij had meer dan 15 jaar het kerkelijk bureau onder zijn hoede en heeft zich daar zeer voor ingezet. Hiervoor ontving hij een oorkonde en een plaquette.

Er zijn zeven nieuwe ambtsdragers bevestigd: Bram Breugem, Gerda Stougie, Mariëlle Ebeli, Pim van der Haven, Marijke Straathof, Renny Koudstaal en Joke Monster.

Hierbij is er door Bram Breugem een gedicht voorgelezen. Dat is ook op deze site te vinden. Kijk bij 'Manna', of klik hier.

Voor meer foto's, klik hier (besloten gedeelte).