Hoe bevoorrecht kan een mens zijn? PDF Afdrukken
Geschreven door Redactie   
vrijdag, 18 september 2009 09:29

Brief aan de Gemeente van de Gereformeerde Kerk te Bleiswijk,

Hoe bevoorrecht kan een mens zijn ?
Het is nu een jaar geleden
dat wij Rotterdam verruild hebben voor Bleiswijk.
En wat wonen wij hier naar onze zin !
Een mooi huis in een prachtige omgeving.
De verhuisdozen werden uitgepakt
en van lieverlee kreeg alles een plek.
In september 2008 gingen wij met de startzondag
voor het eerst hier naar de kerk.
Het was geweldig.
Je merkte : Dit is een gemeente !
Warm, meelevend, open.
Samenkomen om samen te zijn.
Wat heerlijk als je zo een dienst beleven kan en mag.
Een inspirerende voorganger(ster), prachtig orgelspel,
aandacht en liefde voor en met elkaar.
Vanaf dat eerste begin was het een gevoel van thuiskomen.
Ook na de dienst voelden wij ons als nieuwkomers
meteen op ons gemak.
De kring rond de tafel werd geopend
om samen koffie te kunnen drinken.
Daar zijn jullie goed in, dat mag best wel eens gezegd worden.
 

Wij zijn blij en dankbaar voor alle mooie diensten
die wij het afgelopen jaar mochten meemaken.
Voor de warme belangstelling die er voor heeft gezorgd
dat wij ons helemaal opgenomen voelen.
 

Hoe bevoorrecht kun je als gemeente zijn ?
Lief en leed lag soms wel heel dicht bij elkaar.
Vieren, gedenken, herdenken.
De kracht van het samen geloven en uitdragen in woord, muziek
en gebed waarbij jong en oud van zich laat horen
maken dat je uitziet naar de zondag.
Ze geven je energie voor een nieuwe week.
 

Lieve mensen van de gemeente van Bleiswijk,
Aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar bidden wij
dat jullie die wijsheid en liefde mogen blijven uitdragen.
 

Tijdens onze vakantie hoorden wij
in een kerkdienst deze woorden
« An Gottes Segen ist all gelegen »
Wat een zegen om hier bij te horen.
 

Jan en Renny Koudstaal
Bleiswijk, 23 augustus 2009