Boek: Een parel in Gods ogen PDF Afdrukken
Geschreven door Redactie   
maandag, 10 december 2012 22:51

In het kader van het jaarthema ‘waardevol’ wordt op 29 januari 2013 een thema-avond georganiseerd met als onderwerp "Jij bent geliefd!". Op deze avond staat het boek “Een parel in Gods ogen” centraal van de theoloog Henri Nouwen. Hieronder achtergrondinformatie over Henri Nouwen en zijn boek.

Henri Nouwen

Henri Nouwen werd in 1932 in Nijkerk geboren. Hij werd katholiek priester, werkte in de parochie, gaf later colleges in Yale en werd hoogleraar in Harvard. Hij schrijft boeken en spreekt op congressen, maar -zo zegt hij later- zijn hart blijft onvervuld. Zijn onrustige zoektocht leidt hem naar ‘de Ark’, een gemeenschap van verstandelijk gehandicapten. Zijn ervaringen daar brengen hem tot een nieuwe omgang met God, mens en wereld. In zijn vele boeken ontvouwt zich daarna een waarheid die ons allen aangaat. Nouwen overleed in 1996.

Gezegend worden

Henri Nouwen schrijft in ‘Een parel in Gods ogen’ over hoe elk mens geliefd is. Hij noemt Jezus ‘de Gezegende’. Toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan klonk die stem uit de hemel die zei: ‘Jij bent mijn geliefde, mijn zoon in wie ik vreugde vind’. Die zegen gaf Jezus kracht tijdens zijn leven. Wat hem ook overkwam, bijval of afkeuring, die woorden bleven hem bij. Hij vergat nooit dat Hij Gods geliefde kind was. Een belangrijk accent in de theologie van Henri Nouwen is dat Jezus in de wereld is gekomen om die zegen met ons te delen. Om ons te laten horen dat die stem ook tegen ons zegt: ‘Jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter, jij bent een man, een vrouw, in wie Ik veel vreugde vind’. Als we die stem kunnen horen, vertrouwen, en vasthouden -in goede en minder goede dagen- dan kunnen we leven als Gods eigen kinderen, en daarin de helende kracht vinden om die zegen om ons heen te verspreiden.

Henri Nouwen
Een parel in Gods ogen
Gedachten over de betekenis van een mensleven
Lannoo
2011
ISBN 978 90 209 30504

Redactie Vlabin-VBC over het boek

(…) De auteur schreef het op verzoek van een vriend die vragen had over spiritualiteit in een geseculariseerde maatschappij. Al vaker hadden mensen zonder godsdienstige achtergrond hem daar vragen over gesteld. Hij stelt dat, als we de geliefde van God 'zijn', we ook Zijn geliefde moeten 'worden'. Dat is alleen maar mogelijk als we ons door Hem laten 'nemen, zegenen, breken en geven'. De vriend laat weten dat de uiteenzetting niet overtuigend is voor mensen die echt geseculariseerd zijn, omdat ze te veel rekening houdt met vooronderstellingen die hij niet deelt. Voor gelovige lezers is dit wel een geslaagd boek. Het is een goed gestructureerd en helder verwoord levensprogramma. De auteur helpt de lezers om positieve en negatieve ervaringen een juiste plaats te geven in hun leven. Hij illustreert en bewijst zijn inzichten met gebeurtenissen uit het leven van zijn vriend en met zijn eigen ervaringen.