Zichtbare liefde PDF Afdrukken
Geschreven door Annekoos Ravelli   
donderdag, 05 april 2012 11:12

In de Paasmap is door Annekoos Ravelli het onderstaande stukje geschreven. Dit staat op de bladzijde van 5 april.
 

ZICHTBARE LIEFDE

Wat mij aanspreekt in Gods liefde is Zijn enorme trouw. Dat God nooit loslaat wat hij begon. Ja, maar hoe is het begonnen? Het begint er voor mij mee, dat Hij zich heeft willen openbaren aan ons. Het spreekt me enorm aan dat Hij niet onzichtbaar is gebleven voor ons maar dat Hij zich heeft laten zien in Jezus. Met Kerst wordt het duidelijk hoe dichtbij Hij heeft willen komen!

Heel mooi vind ik dat door de geschiedenissen in de bijbel er steeds een rode draad is die naar Zijn Zoon verwijst. De ark, het biezen mandje, de grote vis van Jona, de doortocht door de woestijn, het lammetje bij het Pascha... zo kan ik door blijven gaan. Steeds komt Gods vergeving en reddende kracht naar voren. Al deze onderwerpen verwijzen naar Jezus.
Als ik naar het nieuwe testament ga spreekt me aan dat Jezus ons vrienden noemt; ook daar laat Hij zien dat de dingen niet verborgen blijven. Hij zegt:‘omdat ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekend gemaakt heb’. (Johannes 15:15b)

Bij het thema liefde denk ik voor mijzelf aan Zijn opdracht: ‘Hieraan zullen allen inzien, dat u Mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt’. (Johannes 13:34-35)
Hij spoort ons aan om elkaar lief te hebben! Op deze manier kunnen wij zichtbaar maken wie Hij is! Zodat Zijn liefde niet verborgen blijft. Hier wordt het echt praktisch voor mij. Hoe zet ik me in thuis en in de kerk? Goed luisteren en klaarstaan voor elkaar... elke dag weer opnieuw de kans om dit te doen! Hierin kan ik laten zien dat ik Hem ken! Met Pasen wordt helemaal zichtbaar hoe ver de liefde van God gaat (zie Johannes 10:11): ‘Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ ... En gelukkig is Hij niet in de dood gebleven! Hij is opgestaan! Dat is het allergrootste wonder.

Wat een prachtige belofte!
Hier put ik kracht uit!
Wat een Liefde!

Annekoos Ravelli