Liefde is... PDF Afdrukken
Geschreven door HdB   
donderdag, 08 maart 2012 11:56

In de Paasmap is door "HdB" het onderstaande stukje geschreven. Dit staat op de bladzijde van 8 maart.

LIEFDE

Liefde is dit keer als jaarthema van de kerk gekozen, een overbekend thema dat wel, maar om daar iets over te schrijven is toch best wel moeilijk en de eerste vraag die dan boven komt is dan, wat is eigenlijk liefde of in dit verband beter gezegd echte liefde, want liefde laat zich door zoveel vormen vertalen, bijvoorbeeld liefde voor de sport, muziek of andere vormen van kunst en niet te vergeten de romantiek en vooral dat laatste is al in vele toonaarden bezongen en beschreven, en zo kun je er nog wel een paar opnoemen. Deze vormen van liefde zijn in meer of mindere mate menseigen of op het lijf geschreven; hier hoef je niet zoveel moeite voor te doen, want dat ontstaat in de meeste gevallen vanzelf.

Een ander facet van de liefde is de liefde tot God en de naaste. Deze liefde noemt Jezus de vervulling van de wet. En zoals later de apostel Paulus schreef in Romeinen 13 vers 8b: ‘Wie zijn medemens lief heeft, voldoet daarmee aan de wetten van God.’

Uit de wereldgeschiedenis en uit de kleinere wereld om ons heen weten we maar al te goed waar het toe kan leiden als deze vorm van liefde ontbreekt. Maar volgens één van de drie belijdenisgeschriften van de kerk, kort genoemd de ‘Heidelberger’, is deze liefde ons niet op het lijf geschreven en zit al helemaal niet in onze natuur; hier moeten we ons dus wel voor inspannen of extra moeite voor doen of misschien wel helemaal veranderen. Voor deze liefde zijn echter geen kerkelijke dogma’s nodig.

Iemand schreef eens: ‘Liefde, is altijd bezorgd te zijn om de ander, en als we daar dan aan toevoegen wie of wat die ander ook is, komen we in de buurt van de liefde waar Jezus op doelde toen Hij die prachtige gelijkenis vertelde over de barmhartige Samaritaan. Met die vorm van liefde kun je barmhartig en met ontferming bewogen zijn om mensen die in nood verkeren in welke vorm dan ook. Met die liefde ga je zeker niet aan de overkant van de weg voorbij. Justus van Tricht dichtte het zo:

Liefde is elkander dragen,
elke dag een levenlang.
Liefdevol elkaar verdragen,
levend in Gods welbehagen.
Liefde is aandachtig luisteren,
warme woorden spreken, fluisteren.
Liefde is geven, delen,
met elkaar bewogen zijn.

HdB