Gedicht: Echte Liefde PDF Afdrukken
Geschreven door Redactie   
zondag, 02 oktober 2011 19:06

Tijdens de startzondag op 18 september is het onderstaande gedicht "Echte Liefde" van Phil Bosman voorgelezen:

Iedere mens stelt zich de vraag: Wat is liefde? Wat is echte liefde?
Omdat zijn levensgeluk afhangt van het soort liefde
dat hij kent, beleeft of ervaart.
Je opvatting over liefde met je niet zoeken in sensatiebladen
en sekspublicaties. Daar draagt de liefde
de vingerafdrukken van gewetenlozen zakenlieden.
Ze hebben de liefde als een diamant in de riolen gesmeten.

Echte liefde heeft te maken met ‘gave’ en ‘overgave’,
met de diepe vreugde van het ‘gegeven-zijn’ voor de ander,
van het ‘hart hebben’ voor de ander, met tederheid en zachtheid,
met vriendelijkheid en vergevingsgezindheid,
met het afstand doen van macht en bezit en van geweld
en eigenlijk met het afstand doen van jezelf.
Tweeduizend jaar geleden schreef een zekere Paulus,
vooral door christenen goed gekend,
de ‘magna charta’ van de liefde, die vandaag nog even actueel is:

Als je wilt weten hoeveel je van deze liefde bezit,
dan moet je het woord ‘liefde’
vervangen door je eigen naam. Ik lees:
De liefde zoekt overal het goede! De liefde is niet jaloers!
De liefde beeldt zich niets in! De liefde zoekt zichzelf niet!
Zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.
De liefde verheugt zich niet over de fouten van anderen.
Zij is blij om het goede dat gedaan wordt. Zij verdraagt alles.
Zij gelooft alles. Zij hoopt alles. Zij duldt alles!
Geloof me, deze liefde is de enige liefde die standhoudt.
Deze liefde maakt nooit stukken!