Bijbels alfabet PDF Afdrukken
Geschreven door Nely van Dijk   
maandag, 01 november 2010 22:39

Hieronder staat het bijbels alfabet zoals mijn opa mij dat leerde en zoals ik het als kind heb opgeslagen (zo’n kleine 50 jaar geleden). Hierover heb ik tijdens de kerkdienst op 25 april verteld.

Niet alle antwoorden zijn even eenvoudig. Opa gaf mij geen antwoorden. Die moest ik zelf zoeken. Om een voorbeeld te noemen: F een rivier om de hof te doorstromen. Het antwoord zou, dacht ik, toch Eufraat moeten zijn. Later kwam ik er achter dat de oude naam voor die rivier Frath was.

Nely van Dijk

 

A  was een man die in Kanaän moest wonen.

B  was van Jacob de jongste der zonen.

C  hoewel hoofdman, viel Petrus te voet.

D  werd door God bij de leeuwen behoed.

E  was een lusthof met allerlei bomen.

F  een rivier om de hof te doorstromen.

G  toog ten strijde naar ’s Heren gebod.

H  heeft geleefd en gewandeld met God.

I  zag nog tijdig het leven verlengen.

J  ging het godd’lijk bevel niet volbrengen.

K  heeft wreedaardig zijn broeder vermoord.

L  heeft naar ’t spreken van Paulus gehoord.

M  werd verboden de braambos te naad’ren.

N  keerde ledig naar ’t land harer vaad’ren.

O  liet haar zuster en schoonmoeder gaan.

P  werd bedroefd onder ’t kraaien der haan.

Q  liet te Rome de broederen groeten.

R  bij de put mocht zij Jacob ontmoeten.

S  zag bij het sterven een heerlijk verschiet.

T  was het, waar Paulus zijn mantel eens liet.

U  werd opzett’lijk gedood onder ’t strijden.

V  sprak Jochebed, dat kon haar verblijden.

W  noemt de Heiland zichzelf in zijn Woord.

X  is een letter daar kan ‘k niet mee voort.

IJ  zegt Salomo, ’t is al beneden.

Z  had twee zonen die de Heiland beleden.