Gedicht: Desiderata PDF Afdrukken
Geschreven door Redactie   
maandag, 20 september 2010 08:27

Eén van onze gemeenteleden kreeg van een vriendin een gedicht te lezen dat zij van haar moeder had gekregen. Omdat ze het zo mooi vinden, dachten ze direct aan onze Manna rubriek.
Het gedicht was netjes op een oude typemachine uitgetypt en voorzien van de titel "Een waardevol document". De echte titel en de schrijver ontbraken echter. Het gedicht blijkt in 1927 te zijn geschreven door Max Ehrmann. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Desiderata (Engelstalig) voor meer informatie.

Kies kalm je weg te midden van de haast en het lawaai van deze tijd,
en bedenk dat er vrede wordt gevonden in de stilte.
Tracht voor zover mogelijk met behoud van je eigen karakter
met al je medemensen op goede voet te leven.
Spreek je eigen waarheid, rustig en duidelijk,
maar luister naar anderen,
zelfs naar hen die dom en ontwetend zijn,
want ook zij hebben hun verhaal te vertellen.

Vermijd agressieve en luidruchtige mensen, zij zijn een kwelling der geestes.
Als je jezelf teveel met anderen vergelijkt,
zou je ijdel kunnen worden of verbitterd,
want er zullen altijd mensen zijn die onder of boven je staan.
Verheug je over wat je tot dusver bereikt hebt,
zowel over wat je vandaag bent als over je toekomst.

Blijf geïnteresseerd in je eigen werk, hoe eenvoudig ook,
het is altijd een wezenlijk bezit in het veranderende fortuin van de tijd.
Betracht voorzichtigheid in zaken
want de wereld is vol bedrog.
Maar laat je niet blind maken voor de deugd die alom is.
Vele mensen streven naar hoge idealen,
en overal is het leven vol heldhaftigheid.

Wees jezelf.
Veins geen genegenheid die je niet koestert,
maar wees ook niet cynisch over de liefde,
want ondanks alle dorheid en ontgoocheling om je heen
is de liefde eeuwigdurend als gras.

Wees blij met de wijsheid der klimmende jaren
en doe met gratie afstand van de voorrechten van de jeugd.
Koester de kracht des geestes om jezelf te beschermen in tijden van plotselinge tegenslag.
Maar kwel jezelf niet met verbeeldingen.
Vele angsten worden geboren uit vermoeidheid of eenzaamheid.
Afgezien van een gezonde zelfdiscipline,
behandel jezelf met zachtheid.

Je bent een kind van het heelal,
zogoed als de bomen en de sterren,
je bent gerechtigd tot dit leven.
En of het je nu duidelijk is of niet,
het heelal openbaart zich zoals het bedoeld was te zijn.

Leef daarom in vrede met God,
welke voorstelling je ook van Hem hebt.
En wat je werk of aspiraties in deze luidruchtige wereld ook mogen zijn,
bewaar de vrede met je eigen ziel.

Ondanks alle komedie, al het gezwoeg en ondanks alle verwelkte en vergane dromen,
is het nog steeds een mooie wereld.
Wees voorzichtig.
Doe je best om gelukkig te zijn.