Mijn geloofsheld - Elia PDF Afdrukken
Geschreven door P. van Delft   
dinsdag, 19 januari 2010 18:51

Elia
אליהו 

De profeet Elia is één van de geloofshelden uit het Oude Testament. Een man met veel kanten, met hoogtepunten en dieptepunten.

Kondigde hongersnood aan in Israël en werd daarna op Gods gezag onderhouden door raven die bij een beek dagelijks brood en vlees brachten. 
Trok in bij een weduwe en hielp haar de hongersnood door met een restje olie dat voldoende was voor alle potten en vaten in huis en uit de buurt.

Een absoluut hoogtepunt is het verhaal met de profeten van Baäl. Ondanks alle inspanningen van Baäls profeten blijft het stil en laat de God van Elia van zich horen door het kletsnatte offer in brand te steken onder het toeziend oog van alle Israëlieten. 

Na zo’n hoogtepunt ziet Elia het niet meer zitten. God heeft laten zien dat Hij er is en Elia wenst er niet meer te zijn! Geleid naar de berg Horeb gaat hij op zoek naar God.
Niet in een windvlaag, een aardbeving of het vuur vindt hij God, maar in de stilte. Dat brengt hem weer bij zinnen en terug bij God…. 

Elia is voor mij ook de verbinding met het Nieuwe Testament. Met Mozes was hij – zo vertelt Matteüs 17 – op de berg met Jezus en een paar discipelen. Hier worden de Joodse verhalen – kort gezegd de wet en de profeten -  verbonden met het Evangelie van Jezus. 

Mijn leven, ons leven met hoogte- en dieptepunten lijkt op het leven van Elia met Geluk – ongeluk, Gezondheid – ziekte, Licht – duisternis, Geloof – ongeloof. Het leven is goed en kwaad ervaren én keuzes maken tussen goed en kwaad.

Voor deze keuze sta ik elke dag. Daarbij je geleid voelen en je overgeven aan de zorg die God heeft voor iedereen. Zoals ook zichtbaar was bij Elia toen hij God aanriep en God zocht om zich te laten zien.  Het is voor mij je richten op wat God van je verwacht. Dat geloof ik en zie ik bij dierbaren om mij heen. En daar ben ik dankbaar voor.

Ik zie het hier in deze kerk en ook daarbuiten. Daarmee is niet elk probleem opgelost, maar is wel de richting bepaald. En die kan en wil ik niet loslaten.Omdat bij Elia juist hierover zoveel verhalen zijn, is hij mijn geloofsheld.

Paul van Delft