Kerkenraad en Moderamen

De kerkenraad is samengesteld uit ambtsdragers met verschillende taken. Zij vervullen die taken als lid van de kerkenraad.  Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen waarin de predikant en vertegenwoordigingen van verschillende groeperingen zitting hebben.
De ambtsdragers worden voor de periode van vier jaar gekozen met een mogelijkheid tot verlengen van twee jaar.

Het moderamen vergadert negen maal per jaar op een maandagavond en de kerkenraad zeven maal per jaar op een woensdagavond, de zomervakantie uitgezonderd.

Het moderamen bestaat uit:Vis

  • de 1e preses (voorzitter, tevens voorzitter kerkenraad)
  • de 2e preses (2e voorzitter; predikant)
  • de scriba (secretaris)
  • afgevaardigde Diaconie
  • voorzitter College van Kerkrentmeesters

De kerkenraad bestaat verder uit:

  • ouderlingen
  • diakenen

Ouderlingen hebben vooral een pastorale taak. Zij worden daarbij ondersteund door onder andere de predikant en contactpersonen. Sommige leden van de kerkenraad hebben een bijzondere taak: seniorenouderling, jeugdouderling, diaken, ouderling college van kerkrentmeesters, vertegenwoordiging naar de Classis.

De kerkenraad en het moderamen zijn ook te bereiken via e-mail; het adres is Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .