Contactpersonen
Voor het pastoraat binnen onze gemeente zijn de wijkouderlingen, de jeugdouderlingen en de seniorenouderlingen verantwoordelijk. Zij worden hierin bijgestaan door de contactpersonen. Deze contactpersonen leggen bijvoorbeeld het eerste contact bij iemand die in onze gemeente binnenkomt. Bij een geboorte of huwelijksjubileum leggen zij een bezoekje af. Verder kunnen zij ook signalen op pastoraal of diaconaal gebied aan de ouderlingen en diakenen doorgeven.

De contactpersonen zijn over de verschillende wijken verdeeld. Voor de kerkleden van 75 jaar en ouder heeft de kerkenraad een aparte groep contactpersonen benoemd. Zij volgen niet de indeling van de wijken.


wijkcontactpersonen


seniorencontactpersonen