Organisatie

raam linksraam rechtsDe organisatie van onze kerkgemeenschap bestaat, naast onze predikant, uit tal van overlegorganen en commissies. Veel leden zijn in een of meer van deze groepen actief.

Centraal staan hierin de kerkenraad en het moderamen.

Diaconale zaken worden behartigd door de diaconie.

Materiële zaken worden behartigd door het college van kerkrentmeesters (CvK). 

Hiernaast zijn er de contactpersonen en is er een veelheid aan commissies en andere werkverbanden.