Links

Jeugd

 Naam website            

 Toelichting                                                                            

 Clubs voor jongeren van 12 t/m 15 jaar 
     (voorheen Tienerhome)
 Vakantiebijbelclub (herfstvakantie)


Andere kerkgenootschappen in Bleiswijk

 Naam website           

 Toelichting                                                                            

 Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk (PKN)
 Hervormde Wijkgemeente Het Anker (PKN)
 Evangelische Gemeente De Driehoek
 Rooms Katholieke Kerk Bleiswijk / Parochiefederatie Oostland
 Digitaal Kerkplein Lansingerland
 


Meer links

 Naam website

 Toelichting                                                                            

 Luisteren naar onze eigen kerkdiensten: on-line en archief

 Website van het Interkerkelijk koor Bleiswijk

 Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
 Startpagina met veel links (PKN)
 Zending, Werelddiaconaat en Noodhulp,
     Kinderen in de knel (PKN)
 Website internetkerk van PKN: MijnKerk.nl (PKN)
 Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk (PKN)
 Website voor dertigers (PKN en IKON)
 Raad van Kerken (oecumenische site)

 Reliwiki - gegevens huidig kerkgebouw (Dorpsstraat 50)
 Reliwiki - gegevens vorig kerkgebouw (Dorpsstraat 37)

 Nederlands Bijbel Genootschap (NBG)
 Bijbel 10 daagse (NBG)
 De Bijbel On-line

 Verantwoorde site voor kinderen
 Informatie voor en over geloofsopvoeding
     voor kerk & thuis
 Informatie voor basisschoolonderwijs

 Stichting Noodhulp Lansingerland

 Website Help mij Leven
     REMER, schuilplaats voor straatkinderen (Brazilië)
 Website OVERSEA
     Sijmen en Annelies den Hartog - van Delft (Thailand)

 Gemeente Lansingerland
 Omroep Lansingerland, radio en TV