Wandelen
wandelaars

Elke maand, van oktober tot en met juni, wordt er een wandeling georganiseerd. Via de Zondagsbrief, Mededelingenblad en de website worden de wandelingen aangekondigd. In principe is elke tweede zaterdagochtend van de maand hiervoor gepland. We verzamelen om 9:30 bij het kerkgebouw en vertrekken om 10:00 uur. De wandeling zelf duurt maximaal anderhalf uur en is veelal een aantrekkelijke tocht in Bleiswijk of in de directe omgeving. Om 12:30 uur zijn we weer terug.

Na afloop of onderweg drinken we een kop koffie. Tijdens de wandeling wordt een thema aangereikt om met elkaar van gedachten te wisselen. Er is geen vaste groep van deelnemers; iedereen is van harte welkom.

Bij toerbeurt is de organisatie in handen van enkele deelnemers.

De eerste wandelingen waren in 2006. In het seizoen van 2006-2007 was het jaarthema van onze kerk "Onderweg". Tijdens de startzondag over dit onderwerp is het idee ontstaan om dit thema letterlijk op te vatten. Sindsdien wordt er elke maand gewandeld. Het met elkaar van gedachten wisselen en tegelijkertijd wandelen maakt het tot een bijzondere en boeiende bezigheid! De kop koffie in een gezellig restaurant aan het eind van de wandeling behoort tot ons vaste ritueel.

De wandelingen voor de komende periode zijn zichtbaar in de agenda.