Symbolisch bloemschikken

In onze gemeente is sinds 2004 een aantal vrouwen enthousiast bezig om met elkaar voor bijzondere diensten een symbolisch bloemstuk te maken. Zo'n bloemstuk is een waardevolle toevoeging aan en ondersteuning van de eredienst.

Van veel bloemstukken zijn foto's gemaakt. Om een selectie te zien uit de jaren 2010 - 2012 (tot en met Pasen) klik hier. Elke foto is aangeduid met jaar-maand en de aanduiding van de bijzondere dag waarvoor het bloemstuk is gemaakt.

Bloemstuk startzondag 2008Een symbolisch bloemstuk is een werkvorm om met je handen en je gevoel een thema of de kern van een lezing in beeld te brengen. Met diverse materialen uit de natuur is dit te verwezelijken. Te denken valt aan bloemen, blad, zand, stenen, takken en snoeihout. Daarnaast gebruiken ze vaak stoffen en andere ondersteunende atributen.

Veel bloemen en planten hebben een christelijke symbolische betekenis.
Hieronder enkele voorbeelden:

  • De witte lelie verwijst naar zuiverheid.
  • De roos naar liefde en de opstanding van de Heer.
  • Palmtakken zijn een teken van overwinning.
  • Aarde is het symbool van leven.
  • Klimop is symbool van trouw en geloof.

Ook kleuren hebben hun specifieke betekenis:

  • Wit wordt gebruikt bij Kerst, Witte Donderdag en Pasen.
  • Paars is de kleur van rouw, boete en ingetogenheid (denk aan de veertigdagentijd).
  • Groen is de kleur van hoop, leven en toekomst.
  • Rood is de kleur van de Heilige Geest (Pinksteren, Belijdenis).
  • Zwart is de kleur van de nacht zonder licht, diepe rouw.

Stuk Goede Vrijdag 2009 Pasen 2009

Tweemaal per jaar vergadert de groep, waarbij ze voor het komende halfjaar de planning maken.

Als u of jij ook graag enthousiast bezig bent met bloemen en materialen, nieuwe leden zijn welkom!

Bloemschikster zijn: Els Breugem, Gerda Hollemans, Barra Korthorst, Connelies Neeteson, Marjo Oosterlaan, Yvonne Pontier, Yvonne Tilstra en Bep van Vliet.

Contactpersoon en coördinator: Yvonne Pontier, tel. 5290597.