Gereformeerde Kerk Bleiswijk

28 augustus: Afscheid Marieke den Braber

Op zondag 28 augustus neemt onze predikant Marieke den Braber afscheid van onze gemeente. Iedereen is van harte uitgenodigd voor de afscheidsdienst om 9:30 uur. Na de dienst is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Marieke.

 

  Gereformeerde Kerk Bleiswijk vooraanzicht met toren

Welkom op onze site!

In de gevel van ons kerkgebouw is een gedenksteen ingemetseld. Daarop is te lezen:

Huis van God
Huis voor mensen

Iedereen mag zich hier welkom weten!


Dit is onze basis (citaat uit ons Beleidsplan):
Wij willen een krachtige geloofsgemeenschap zijn, waar wij samen met anderen de zin van ons leven kunnen ontdekken. Dit alles in het licht van de woorden van God.

Wij willen deel uitmaken van een wereldwijde beweging van hoop en verwachting, waarin wij elkaar en anderen inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.

Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 

 

Bent u op zoek naar een kerkelijke gemeenschap in Bleiswijk...

  • die zoekt naar de betekenis van God in samenhang met de tijd waarin wij leven,

  • die aandacht heeft voor de waarde van liturgie (liturgische kleuren, symbolisch bloemschikken, kinderen aan het avondmaal, naast orgel ook piano en combo),

  • die mogelijkheid biedt voor ontmoeting (koffie na diensten, donderdag koffieochtend),

  • die ruimte biedt aan de toerusting van gemeenteleden (gesprekskringen, leeravonden, jaarthema’s met oog op spiritualiteit en bezinning),

  • die oog heeft voor de naaste dichtbij en ver af (grote Oranjebazar, wereldmaaltijd, verbondenheid met verscheidene projecten),

... dan bent u bij ons aan het juiste adres!

 

 

  • donderdag 25 augustus 2016 - Filippenzen 2:14-15
    Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. -- Filippenzen 2:14-15
Huis van God - Huis voor Mensen